Határvadász pályázat

2016. november 09., 16:58

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet

a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába

Járőrtárs beosztás betöltésére

 

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

 

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsgaesetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjában munkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

 

A beosztásban ellátandó feladatok:

Az őr-, járőrtárs rész-szakképesítéssel rendelkező hivatásos állományú járőrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak ellátásában vesznek részt.

 

Illetmény:

-    a képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig bruttó 150 000 Ft/hó munkabér,

-    a vizsga sikeres letétele után, a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 220300 Ft/hó alapilletmény,

Egyéb pótlékok:

a)   az angol, német, francia, kínai, arab és orosz nyelvvizsgával rendelkezők a nyelvvizsga típusától, szintjétől függően alanyi jogon, nyelvvizsgánként idegennyelv-tudási pótlékra jogosultak, amelynek összege havi 5796 Ft-tól38650 Ft összegig terjedhet,

b)   éjszakai pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,5 %-a,

c)   készenléti pótlék: teljesített óránként a rendvédelmi illetményalap 0,25 %-a,

-    teljesítményjuttatás – az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben, azonos mértékben (a 2016. évben a tiszthelyetteseknek nyújtott átlagos összeg bruttó 140 000 Ft),

-    a túlszolgálat ellentételezése – a hivatásos állomány tagjának választása szerint – pénzben vagy szabadidőben.

 

Az illetmény a rendvédelmi illetményrendszer által garantálva négy évenként emelkedik. A rendvédelmi életpályamodell keretei között a magasabb iskolai végzettség, illetve szakképzettség megszerzését követően magasabb beosztásba történő kinevezés lehetősége biztosított.

 

 

 

Illetményen kívüli juttatások:

-   cafetéria juttatás (évi bruttó 200 000 Ft),

-   lakhatási támogatás:

a)   lakbértámogatás vagy albérleti díj hozzájárulás,

b)   lakásvásárlás anyagi támogatása kamatmentes munkáltatói kölcsönnel,

c)   szükség esetén szálló vagy garzon elhelyezés,

-   természetbeni ellátások (a Rendőrség feladatainak megfelelő fegyverzet, felszerelés, ruházat),

-   évente ruházati utánpótlási ellátmány, amelynek összege a rendvédelmi illetményalap 250%-a (96 625 Ft),

-   munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés (bérlet vagy menetjegy árának 86%-a),

-   egyéb utazási kedvezmény (belföldre, évente 12 alkalommal a vasúti vagy autóbusz menetjegy árának 50%-a),

-   belföldi, külföldi kiküldetések esetén járó napidíjak és költségtérítések,

-   kedvezményes mobiltelefon tarifacsomagok igénybevétele,

-   támogatások:

a)   üdülési támogatás,

b)   családalapítási támogatás,

c)   illetményelőleg,

d)   tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás,

-   szociális, születési, beiskolázási, temetési segély,

-   egészségügyi ellátás és költségtérítések (látásjavító szemüveg, kontaktlencse, képernyős szemüveg, fogászati ellátás),

-   folyószámla költségtérítés (4000 Ft/év),

-   rendőrségi sportlétesítmények díjtalan használata,

-   hivatásos állomány csoportos élet- és balesetbiztosítása.

 

Kihelyezett szolgálatellátás során térítésmentes étkezés és szállás biztosított.

 

Munkavégzés helye:

-    a képzés időtartama alatt a jelentkezők létszámától függően, a leendő szolgálati hely körzetében kijelölésre kerülő képzési helyszíneken,

-    a sikeres záróvizsgát követően a Készenléti Rendőrség budapesti, miskolci, nyírbátori, debreceni, orosházi, szegedi, kiskunhalasi, pécsi, kaposvári, nagykanizsai, szombathelyi, győri székhelyű osztályainál.

 

Felvételi követelmények:

·    betöltött 18. életév, cselekvőképesség,

·    magyar állampolgárság,

·    állandó belföldi lakóhely,

·    érettségi bizonyítvány,

·    büntetlen előélet,

·    fizikai alkalmasság,

·    pszichológiai alkalmasság,

·    egészségügyi alkalmasság,

·    pályaalkalmassági elbeszélgetés eredményes minősítése,

·    kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak a szolgálati viszony létesítése előtti, valamint a szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez.

 

Az alkalmassági vizsgálatokat a pályázó lakóhelye szerint illetékes rendőri szervnél folytatják le.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·    gépjárművezetői engedély megléte,

·    angol, német, francia, kínai, arab, orosznyelvekből államilag elismert nyelvvizsga,

·    harcművészeti jártasság, évek óta folytatott sport tevékenység, jelentős sporteredmények.

 

A pályázatra a közzététel napjától lehet jelentkezni. A képzések – több helyszínen – várhatóan 2016. novemberétől indulnak, a későbbiekben a jelentkezők létszámától függően folyamatosan.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

·    a kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit,

·    a pályázó részletes, fényképes önéletrajzát (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám),

·    a végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolatát,

·    az érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, vagy annak igényléséről kiállított igazolást (az igénylőlapon kézbesítési címként az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatát kell megjelölni).

A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a fizikai alkalmassági vizsga követelményei a Rendőrség www.police.hu honlapján a Határvadász-képzés menüpontban érhetők el.

 

A pályázatot elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu címre, postai úton az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat részére (1139 Budapest, Teve u. 4-6.) lehet megküldeni, vagy személyesen bármely rendőri szervnél le lehet adni. A borítékra kérjük írják rá „Határvadász”.

 

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat munkatársai adnak a 06-80/203-983 ingyenesen hívhatótelefonszámon munkanapokon 8.00 és 20.00 óra között, valamint elektronikus úton a hatarvadasz@orfk.police.hu e-mail címen. Tájékoztatás bármely rendőri szervnél és a Rendőrség hivatalos Facebook (www.facebook.com/hatarvadaszkepzes) és Twitter (www.twitter.com/police_HU) oldalán, valamint a kizárólag SMS fogadására alkalmas 06-70/642-4548és a 06-70/642-4549 telefonszámokon kérhető.

 

A pályázó az alkalmassági vizsgálatokat követően személyes meghallgatáson vesz részt, a felvételi eljárás eredményéről írásban értesítést kap. A feltételeknek nem megfelelő pályázatokat az Országos Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálata érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

 

A pályázat benyújtható a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatához is az alábbi elérhetőségeken.

 

Személyesen: 9700 Szombathely, Petőfi Sándor u. 1/C.,

elektronikusan: humszolg.vasmrfk@vas.police.hu.

 

Információ, tájékoztatás kérhető a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság toborzó csoportjának vezetőjétől.

 

Varga Dóra r. főhadnagy (06-94/521-011, 15-21-es mellék, +3620/449-4265,  vargad@vas.police.hu)


« Vissza az előző oldalra!


Vashosszúfalu Község Önkormányzata - Magyar